preloader

Etusivu

Signea Intranet+

Signea Intranet+ on viestinnällinen intranet ja dokumentinhallinta yhdessä paketissa ja se sisältää kaikki digitaalisen työympäristön ominaisuudet.

Kiinteä hinta

Kiinteähintainen paketti, jonka hinta määräytyy valittujen ominaisuuksien perusteella.

Nopea toimitus

Käyttöönottoprojektin kesto vain muutamia viikkoja.

Ei käyttäjäkohtaisia lisenssejä

Sopii erinomaisesti esimerkiksi tuotanto-, rakennus-, hoiva- ja huoltoaloilla toimiville organisaatioille.

Open Source –teknologiatuote

GDPR-komplientti ja täyttää WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimukset.

Erinomainen Open Source –vaihtoehto IT-jättien kalliille digityöjärjestelmille.

Helppo käyttöönottoprojekti.
Kustannustehokas ilman lisenssimaksuja.
Joustavuus asiakaskohtaisille räätälöinneille.

Intranetin rooli ja tehtävät.

Vuonna 2020 intranet on paljon muutakin kuin yrityksen sisäinen uutisportaali tai materiaalin tallennuspaikka. Intranet on turvallinen, reaaliaikainen työntekijöiden yhteydenpidon ja yhteistyön väline. Nykyaikaisen työnteon mahdollistamiseksi intranetista on muodostunut digitaalinen työskentelyalusta, joka palvelee erilaisia työntekomalleja.
90 %
Työnantajan viestintä ja yhteisen tiedon välittäminen
79 %
Työtehtävien suorittamista tukevan tiedon välittäminen
73 %
Strategisten tavoitteiden ja kulttuurin tukeminen
64 %
Työnteon tehostaminen
56 %
Osaamisen jakaminen ja oppiminen
51 %
Digitaalinen työskentely ja työn koordinointi
Lähde: North Patrol, Intranet ja digitaalinen työympäristö Suomessa 2018 -selvitys, 2018.
Selvityksen teemoina olivat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville.

Yours truly, Signea.